Interaktivní testy umožňující procvičit znalosti
Tento test prověří základní znalosti o trigonometrii v úrovni středoškolského učiva. U každé otázky se nabízejí tři možnosti, z nichž pouze jedna je správná.


Half - Baked Software´s Potatoes
Tento test prověří základní znalosti o geometrické posloupnosti v úrovni středoškolského učiva. U každé otázky se nabízejí tři možnosti, z nichž pouze jedna je správná.


Half-Baked Software´s Hot Potatoes
Tento test prověří základní znalosti o aritmetické posloupnosti v úrovni středoškolského učiva. U každé otázky se nabízejí tři možnosti, z nichž pouze jedna je správná.


Half-Baked Software´s Hot Potatoes
Tento test prověří základní znalosti o statistice v úrovni středoškolského učiva. U každé otázky se nabízejí tři možnosti, z nichž pouze jedna je správná.


Half-Baked Software´s Hot Potatoes
Tento test prověří základní znalosti řešení kvadratických rovnic v slovních úlohách z praxe v úrovni středoškolského učiva. U každé otázky se nabízejí tři možnosti, z nichž pouze jedna je správná.


Half-Baked Software´s Hot Potatoes
Tento test prověří základní znalosti o goniometrických rovnicích v úrovni středoškolského učiva. U každé otázky se nabízejí tři možnosti, z nichž pouze jedna je správná.


Half-Baked Software´s Hot Potatoes
Tento test prověří základní znalosti o goniometrických funkcích v úrovni středoškolského učiva. U každé otázky se nabízejí tři možnosti, z nichž pouze jedna je správná.


Half-Baked Software´s Hot Potatoes
Tento test prověří základní znalosti o vektorech v úrovni středoškolského učiva. U každé otázky se nabízejí tři možnosti, z nichž pouze jedna je správná.


Half-Baked Software´s Hot Potatoes
Tento test prověří základní znalosti o variacích v úrovni středoškolského učiva. U každé otázky se nabízejí tři možnosti, z nichž pouze jedna je správná.


Half-Baked Software´s Hot Potatoes
Tento test prověří základní znalosti o kombinacích v úrovni středoškolského učiva. U každé otázky se nabízejí tři možnosti, z nichž pouze jedna je správná.


Half-Baked Software´s Hot Potatoes
Tento test prověří základní znalosti o středoškolské pravděpodobnosti a užití v praxi.


Half-Baked Software´s Hot Potatoes
Tento test prověří základní znalosti o logaritmech a pravidla pro počítání s nimi.


Half-Baked Software´s Hot Potatoes