Aktuality a zajímavosti pro jednotlivé tématické celky předmětu.
Pythagoras ze Samu (také Pýthagorás, řec. Πυθαγόρας ο Σάμιος, okolo 570 př. n. l. ostrov Samos – po 510 př. n. l. Krotón v jižní Itálii) byl legendární řecký filosof, matematik a astronom. Byl také veřejně činný, ale údaje o něm se často rozcházejí. Z jeho díla (pokud nějaké napsal) se nic nezachovalo, založil však velmi významnou školu a výklady i legendy jeho následovníků překryly jeho původní myšlenky, takže se velmi obtížně rekonstruují. Pythagorejská tradice měla velký vliv na Platóna, byla živá v novoplatónismu, v renesanci a v různých – často fantastických - podobách žije i dnes.


http://cs.wikipedia.org/wiki/Pythagoras
Blaise Pascal (19. června 1623 Clermont – 19. srpna 1662 Paříž) byl francouzský matematik, fyzik, spisovatel, teolog a náboženský filosof.Pascal významně přispěl k rozvoji kombinatoriky: pro Evropu objevil tzv. Pascalův trojúhelník, důležitý také v algebře.


http://cs.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pascal%C5%AFv_troj%C3%BAheln%C3%ADk
Když na sebe narazí dva géniové, připomíná to kolizi dvou obřích asteroidů. V dějinách vědy k podobnému úkazu došlo několikrát. Asi nejznámějším příkladem je konflikt mezi Isaacem Newtonem a Gottfriedem Wilhelmem Leibnitzem.


Hal Hellman: Velké spory na poli vědy, nakladatelství Hel, 2000
http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2007021929, Martin Janda (19. 02. 2007)
http://www.google.cz/imgres
http://www.quido.cz/osobnosti/leibnitz.htm
Kniha seznamuje s historií matematiky a informuje o její roli při poznávání světa.


http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~balkolub/Vyuka/WurzelovaDEM.pdf