Základní informace o předmětu - charakteristika, učební a tématické plány
Matematika je studie o číslech, vzorech a tvarech. Osoby, které jsou odborníci v matematice jsou nazývány matematiky.
Matematika je používána k praktickému řešení k problémů skutečného světa.


http://sk.wikipedia.org/wiki/Matematika
http://www.dokoran.cz/ukazky/1056138099.pdf
V této galerii najděte rozpis učiva 1. - 4. ročníku oboru Mechanik seřizovač podle ŠVP, který je podrobněji rozpracován v kategorii Matematika - Výukové materiály.


http://www.coptkm.cz/soubory/svp/svp_vvp4l.pdf