Zejména vypracované autorem (redaktorem) předmětu pro hlavní bloky učiva – texty, prezentace, tabulky, e-learning, testy,..
Materiál se zaměřuje na základní informace o německy mluvících zemích; zahrnuje následující tématické celky - povrch, vodstvo, jazyk, průmysl a další důležité informace o německy mluvících zemích.


DIE SCHIENE DER GESCHICHTE. [online]. [cit. 2012-12-16]. Dostupné z: https://kubon-sagner.e-bookshelf.de/products/reading-epub/product-id/27866/title/Die%2B33%2Bwichtigsten%2BEreignisse%2Bder%2Bdeutschen%2BGeschichte.html
Berlínská zeď. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-12-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Berl%C3%ADnsk%C3%A1_ze%C4%8F
Článek se zabývá základy elektrotechniky a je vhodný jako základní studijní materiál pro studenty oboru Mechatronika v předmětu Německý jazyk.


http://hroch.spseol.cz/elektrotechnika/web//elektro/50-pasivni-souc/59-rezistor
http://chandankhanal.com.np/electronics/semiconductor-devices/resistor
http://www.bader-frankfurt.de/widerstandscode.htm
http://www.eldos.xf.cz/?page=ko_tyristorzap
http://www3.westfalia.de/static/Widerstands-Farbcode.7790.0.html
Vorlesungsskript - Grundlagen der Elektrotechnik, Strauss, Georg, IKA Reutte
Tento studijní materiál popisuje specifika práce s dyslektickými žáky a obsahuje několik cvičení, které slouží k procvičování německého jazyka.


Janíková, V., Bartoňová, M.: Výuka německého jazyka u žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami. Brno. Masarykova univerzita v Brně, 2004.
Petermann, F., Reinecker, H.: Handbuch der Klinischen Psychologie und Psychoterapie. Göttingen. 2005.
Podhajská, E.,Nečasová, P.: Specifické poruchy učení a výuka cizích jazyků (I). In:Cizí jazyky, roč. 44, č.1, 2000/2001, s. 39-41.
Podhajská,E.,Nečasová, P.: Specifické poruchy učení a výuka cizích jazyků (II). In:Cizí jazyky, roč.44, č.3, 2000/2001, s. 79-80.
Rost, D. H.: Handwörterbuch Pädagogische Psychologie. Weinheim. 1998.
Šigutová, M.: Výuka angličtiny u dětí s dyslexií. Ostravská univerzita.2002.
Zelinková, O.: Poruchy učení. Praha. Portál 2003.
Přehledná tabulka činných a trpných rodů.


Doležalová
Nedílnou součástí německého jazyka je i správná výslovnost různých hlásek. V německém jazyce se liší od jazyka českého. Tento studijní materiál nabízí přehled základních rozdílů.


http://www.nemcina-zdarma.cz/nemcina/slovni-zasoba/c2008091802-nemecka-vyslovnost--1.html
http://www.nemecky-jazyk.cz
http://njzsskolni.webnode.cz/products/die-deutsche-aussprache-nemecka-vyslovnost-/
Werkstoffe sind Materialien, die in Produktionsprozessen verarbeitet werden und in die Endprodukte eingehen. In der Regel handelt es sich dabei um Rohstoffe, Hilfsstoffe, Halbzeuge und Halbfertigprodukte.


http://de.wikipedia.org/wiki/Silber
http://de.wikipedia.org/wiki/Zink
http://de.wikipedia.org/wiki/Aluminium
http://de.wikipedia.org/wiki/Kupfer
http://de.wikipedia.org/wiki/Blei
http://de.wikipedia.org/wiki/Stahl
http://de.wikipedia.org/wiki/Eisen
Z.Myšková,B.Návratová,J.Návratová:Němčina pro strojírenské obory Informatorium Praha 2008 ISBN 978-80-7333-067-5
Der Begriff Werkzeugmaschine bezeichnet alle Maschinen, die zur Bearbeitung von Werkstücken mit Werkzeugen dienen. In der Praxis werden aber nur umformende, trennende (d. h. zerteilende, spanende und abtragende) und fügende Maschinen als Werkzeugmaschinen bezeichnet.


http://www.modellbau-wiki.de/wiki/Bohrer
http://de.wikipedia.org/wiki/Bohren
http://de.wikipedia.org/wiki/Schleifmaschine
http://de.wikipedia.org/wiki/Drehmaschine
http://de.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A4sen
http://de.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A4smaschine
http://de.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A4swerkzeug
http://de.wikipedia.org/wiki/Werkzeugmaschine
Koherence a koheze je jedna z kategorií, která se hodnotí u písemné části maturitní zkoušky z cizího jazyka. Studenti si mohou přečíst jak postupovat, aby dosáhli maximálního počtu bodů.


Doležalová
Hymny německy mluvících zemí - Německo, Rakousko, Švýcarsko.


http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmeck%C3%A1_hymna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousk%C3%A1_hymna
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%BDcarsk%C3%A1_hymna
Článek popisuje nejznámější média v německy mluvících zemí.


http://www.nj.cz/
http://www.br-online.de/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de
http://de.wikipedia.org/wiki/Internet
Klasické německé pohádky jsou zdrojem moudrosti.Můžete se při jejich četbě naučit nová slovíka,procvičit minulý čas sloves i natrénovat cvičení k porozumění textu.


http://www.1000-maerchen.de/cAContent,1,1,2,0-Gebrueder-Grimm.htm
http://www.1000-maerchen.de/fairyTale/5461-schneewittchen.htm
http://www.1000-maerchen.de/5bcb8c20f1cd516babfda1c4f67a3368/fairyTale/6888-rotkaeppchen.htm
http://www.1000-maerchen.de/fairyTale/5065-die-bremer-stadtmusikanten.htm

Lucembursko je jedna z německy mluvících zemí. Žák 4. ročníku by měl znát základní informace, které jsou součástí tohoto dokumentu.


http://de.wikipedia.org/wiki/Luxemburg
http://www.infoplease.com/ipa/A0107734.html
http://worldinfozone.com/country.php?country=Luxembourg
http://www.lonelyplanet.com/luxembourg
Výukový materiál popisuje druhy obchodů a možnosti nakupování.


http://maturitni-otazky.superstudent.cz/materialy/einkaufen-2
http://www.zones.sk/studentske-prace/nemcina/467-einkaufe/
http://skraska.wgz.cz/gramatika/man-kautf-ein-gesch-fte.html
Článek popisuje sdělovací prostředky. Nedílnou součástí je také soubor otázek.


http://mechatronik.blog.cz/0801/maturitni-otazky-z-nemciny-10a-massenmedien
http://referaty-seminarky.cz/massenmedien/
http://www.speakonline.cz/medien/
http://www.unium.cz/materialy/0/0/massenmedien-m27253-p3.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Funktionen_der_Massenmedien
Výukový materiál popisuje problematiku ochranu životního prostředí. Součástí je i soubor otázek a odpovědí na dané téma.


http://www.speakonline.cz/das-wetter-und-umwelt/
http://www.zones.sk/studentske-prace/nemcina/1592-natur-umweltschutz-preklad/
http://www.seminarky.cz/Zivotni-prostredi-maturitni-otazka-nemecky-1-7-3441
http://www.maturita.cz/referaty/referat.asp?id=1666
Článek popisuje vývoj německé literatury a konkrétně se věnuje některým důležitým obdobím, které jsou užitečné zejména pro studenty 3. a 4. ročníků.


http://www.maturita.cz/referaty/referat.asp?id=3544
http://www.unium.cz/materialy/0/0/die-deutsche-literatur-des-20-jahrhunderts-m27248-p3.html
http://referaty-seminarky.cz/deutsche-literatur-in-der-ersten-hlfte-des-20-jahrhunderts/
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschsprachige_Literatur
http://www.pohlw.de/index.htm
http://german.about.com/od/literature/German_Literature.htm
Výukový materiál obsahuje popis ročních období a svátků. Součástí je také slovní zásoba a jednoduchá cvičení.


http://www.zones.sk/studentske-prace/nemcina/2421-wetter-fragen-und-antworten-otazky-a-odpovede/
http://vyuka.zsjarose.cz/?action=lesson_detail&id=555
http://www.derweg.org/mwbrauch/brautoc.htm
http://www.vysokeskoly.cz/maturitniotazky/nemcina/feste-und-brauche-in-den-deutschsprachigen-landern
Tento článek popisuje možnosti cestování, způsoby dopravy a obsahuje rozšířenou slovní zásobu.


http://www.oskole.sk/?id_cat=58&clanok=596
http://www.zones.sk/studentske-prace/nemcina/1588-reisen-preklad/
http://www.speakonline.cz/reisen-und-urlaub/
http://www.imaturita.cz/maturitni-otazky/nemcina/slovni-zasoba---reisen/496/
Článek popisuje oblečení, módní doplňky a trendy. Součástí je také slovní zásoba včetně konverzačních otázek.


http://www.imaturita.cz/maturitni-otazky/nemcina/slovni-zasoba---kleidung/489/
http://www.zones.sk/studentske-prace/nemcina/515-mode-und-kleidung/
http://www.speakonline.cz/die-mode-und-kleidung/
http://referaty-seminarky.cz/kleidung-und-mode/
http://nemcina-gramatika-maturita.studentske.cz/2009/04/kleidung-mode.html
Článek popisuje zdraví a nemoci, obsahuje rozšířenou slovní zásobu. Je dobrým zdrojem pro přípravu ke státní maturitní zkoušce.


http://www.speakonline.cz/die-gesundheit-und-krankheiten/
http://www.zones.sk/studentske-prace/nemcina/1571-gesundheit-preklad/
http://www.seminarky.cz/detaily-14789
http://beta.studijnimaterialy.cz/?ashow=ext_cat_afiles&catid=11
Článek se podrobně zabývá popisem školního i školského prostředí a školského systému v Německu. Součástí je i podrobná slovní zásoba.


http://www.speakonline.cz/schule-und-bildung/
http://www.maturita.cz/referaty/referat.asp?id=3794&pageTitle=Schulsystem%20in%20Deutschland
http://www.imaturita.cz/maturitni-otazky/nemcina/slovni-zasoba---schule/499/
http://mechatronik.blog.cz/0801/maturitni-otazky-z-nemciny-6a-unsere-schule-unsere-klasse
Článek se zabývá popisem volného času, důraz je kladen zejména na sport a kulturu. Je také doplněn příkladnými otázkami a odpovědmi z této problematiky.


http://www.maturita.cz/referaty/referat.asp?id=1663
http://www.imaturita.cz/maturitni-otazky/nemcina/freizeit,-hobbys/15/
http://www.studuj.com/dokumenty/nemecky-jazyk/637-freizeit-und-hobbys/
Tento článek obsahuje stručný popis rodinného života včetně rozšířené slovní zásoby. Součástí textu jsou také otázky/odpovědi a text vhodný k doplňování.


http://www.maturita.cz/nemcina/
http://cz-maturita.tym.cz/nemcina/familie-und-familienleben.php
http://web.telecom.cz/janda/download/020.htm
http://www.njsnadno.estranky.cz/clanky/slohove-prace/familienleben.html
Článek popisuje způsob bydlení, výhody a nevýhody bydlení na vesnici a problémy bydlení. Součástí je také rozšířená slovní zásoba.


http://www.zones.sk/studentske-prace/nemcina/2403-wohnung-fragen-und-antworten-otazky-a-odpovede/
http://www.imaturita.cz/maturitni-otazky/nemcina/slovni-zasoba---wohnung/486/
http://www.seminarky.cz/Bydleni-maturitni-otazka-nemecky-2-20-2326
http://cz-maturita.tym.cz/nemcina/die-wohnung-und-ihre-einrichtung.php
V tomto článku najdete jídelní zvyklosti u nás i v Německu. Součástí je také vhodná ilustrace, recept a slovní zásoba.


http://mechatronik.blog.cz/0801/maturitni-otazky-z-nemciny-16a-essen-und-trinken
http://www.zones.sk/studentske-prace/nemcina/1573-essen-und-trinken-preklad/
http://www.kampomaturite.cz/nemcina-5/
http://www.oskole.sk/?id_cat=58&clanok=1536
V tabulkách je přehledně uvedeno skloňování přídavných jmen po členu určitém,neurčitém a po nulovém členu a rovněž cvičení,kde si můžete uvedená pravidla procvičit.


http://www.spitze.sk/doplnkove_cvicenie_k_spitze_c1-2.html
Stručně a přehledně jsou v tabulkách uvedeny základní změny v pravopisu německého jazyka(psaní s,ss,ß,velkých písmen,interpunkce)a v následujícím cvičení si můžete znalosti ověřit.


http://www.spitze.sk/doplnkove_cvicenie_k_spitze_c1-2.html
Výukový materiál popisuje stručný vývoj spisovné němčiny a její členění, základní terminologii v oblasti jazyka a jednotlivá jazyková území


http://www.sochorek.cz/archiv/jazyky/nemcina/fakta.htm#terminologie
http://www.preklady-nemciny.cz/o-nemcine
Petra Doležalová - vlastní zdroje
Materiál popisuje základní informace o České republice jak v českém, tak i německém jazyce včetně grafických informací.


http://de.wikipedia.org/wiki/Prag
http://www.derreisefuehrer.com/city/98/city_guide/Europa/Prag.html
http://www.prague.cz/aboutp.asp
Petra Doležalová - vlastní zdroje
Tento test je orientován zejména na procvičení gramatiky, porozumění psaného textu a doplňování výrazů.


ttp://www.testpark.cz/testy/nemcina, http://www.prekladatel.com/zabava/testy.html, http://www.pygmalion.cz/on-line-testy/online-test-nemciny/
Petra Doležalová - vlastní zdroje
Tento výukový materiál je zaměřen na procvičení gramatiky, slovní zásoby, čtení  porozuměním a překlad.


http://www.testpark.cz/testy/nemcina
http://www.prekladatel.com/zabava/testy.html
http://www.pygmalion.cz/on-line-testy/online-test-nemciny/
Materiál obsahuje německé jazykolamy, které slouží k procvičení výslovnosti různých hlásek.


http://rezepte.nit.at/zungenbrecher.html
http://www.uebersetzung.at/twister/de.htm
Petra Doležalová - vlastní zdroje
Článek detailně popisuje základní informace o Rakousku v českém i německém jazyce.


http://deutschbloglfay.blogspot.com/2010/12/mozart-ii-bilderbogen-von-wien.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesland_(%C3%96sterreich)
http://www.wien-vienna.at/?ID=491
Petra Doležalová - vlastní materiály
Následující příspěvek se zabývá Švýcarskem, naleznete zde nejzákladnější informace z různých oblastí (zeměpis, kultura, politika, literatura). Pro lepší pochopení jsou některé části uvedeny i v českém jazyce.


http://www.berninfo.com/de/page.cfm/Stadtplaene
http://www.ezilon.com/maps/images/europe/political-map-of-Switzerlan.gif
http://www.swissworld.org/de/geografie/
http://www.swissworld.org/de/faq/die_schweiz_besuchen/
Petra Doležalová - vlastní materiály
Materiál popisuje historické pozadí hlavní města Prahy jak v českém, tak i německém jazyce. Obsahuje také podrobnou mapu včetně sady otázek k výukovému materiálu.


http://www.prazskepamatky.info/
http://www.guidingprague.com/prag_und_tschechien_ubersicht/historie/
http://www.voltaireonline.eu/visiter_prague_all/histoire.php
Petra Doležalová - vlastní zdroje
Popis obrázku je povinnou součástí maturitní zkoušky.
Následující text Vám pomůže při popisu jakéhokoliv obrázku.


Doležalová
Materiál popisuje základní informace o Německu z hlediska obecného, politického, hospodářského a historického. Součástí je také stručný popis v německém jazyce.


http://www.vlajky-statu.cz/usa/133/nemecko/1100
http://www.ocestovani.cz/nemecko/zakladni-informace/
http://www.businessinfo.cz/cz/sti/nemecko-zakladni-informace-o-teritoriu/1/1000636/
http://www.euroskop.cz/429/sekce/zakladni-informace/
Němčina rozděluje slovesa do dvou skupin, silná a slabá slovesa. Jejich znalost je důležitá pro časování (některá mění svůj tvar i v přítomném čase)zejména pro čas minulý (perfektum, préteritum). Tento materiál poskytuje přehled všech nepravidelných sloves. Po naučení se této skupiny bude žák tvořit perfektum a préteritum všech sloves.


DUSILOVÁ, Doris, et al. Sprechen Sie Deutsch. 1. Praha : Polyglot, 2004. 186 s. ISBN 80-86195-14-7
Doležalová
Článek německá slovesa pojednává o slovesech.Sloveso má ve větě zpravidla funkci přísudku.
Časování (konjugace, ohýbání sloves) se provádí především pomocí speciálních koncovek, v některých případech i hláskovou změnou kmene slova.
Časování v češtině slouží k vyjádření osoby, čísla, času, vidu, rodu a způsobu, který se vztahuje k ději či stavu, jež sloveso popisuje.
Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).
Při překladu je nejdůležitější, aby si žák uvědomil, který z času bude používat. Také se nesmí zapomínat na problematiku silných sloves, která žákům činí velké potíže.
Na konci článku si žák má možnost ověřit svoje znalosti na cvičeních. Řešení je přiloženo.


http://www.nemecky.net/gramatika/slovesa/
http://www.njsnadno.estranky.cz/clanky/gramatika/
http://www.unium.cz/materialy/0/0/perfektum-pravidelnych-a-nepravidelnych-sloves-m18837-p1.html
http://nemecky-jazyk.webnode.cz/nemecka-gramatika/slovesa/
http://nemcina-gramatika-maturita.studentske.cz/2009/04/10-slovesa-zpusobova-sloveso-wissen.html
http://nemecka.nepravidelna.slovesa.eu/
http://www.mizici.com/article.php?aid=581
Tento příspěvěk  nabízí přehled německých číslovek, je určen převážně pro začátečníky a mírně pokročilé, ovšem i pokročilejším studentům může posloužit jako přehled a připomenutí. Obsahuje dělení číslovek.


http://www.nemeckagramatika.wz.cz/, http://seminarky.cz/Nemecka-gramatika-tahak-6254, http://www.nj.cz/gramatika.html, http://www.adamek.cz/jazyky/nemcina-gramatika/, http://klimes.mysteria.cz/clanky/ostatni/nemecka_gramatika.htm, http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmeck%C3%A1_gramatika, Sprechen Sie Deutsch 1,2, kolektiv autorů, Das deutsche Verb in der Teorie und in der Praxis (skripta Ostravské univerzity v Ostravě, materiál určen pro studenty Filozofické fakulty, PhDr. Lenka Vaňková)
Zájmena latinsky Pronomina zastupují podstatná jména nebo na ně ukazují.
Druhy:
osobní ( já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona; zvratné se )
přivlastňovací ( můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich; zvratné svůj )
ukazovací (ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám )
tázací ( kdo, co, jaký, který, čí? )
vztažná ( kdo, co, jaký, který, čí, jenž )
neurčitá ( někdo, něco, některý, nějaký, něčí, leckdo, lecco, leckterý, kdokoli, kdosi, cosi, všechen, každý … )
záporná ( nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný ).
V německém jazyce mají často funkci determinantu, skloňují se dle členu podstatného jména, některá jsou na rozdíl od češtiny nesklonná (zejména samostatně stojící).
Pro žáky je vhodné cvičen na konci gramatického přehledu, řešení je přiloženo.


http://www.nemeckagramatika.wz.cz/, http://seminarky.cz/Nemecka-gramatika-tahak-6254, http://www.nj.cz/gramatika.html, http://www.adamek.cz/jazyky/nemcina-gramatika/, http://klimes.mysteria.cz/clanky/ostatni/nemecka_gramatika.htm, http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmeck%C3%A1_gramatika, Sprechen Sie Deutsch 1,2, kolektiv autorů, Das deutsche Verb in der Teorie und in der Praxis (skripta Ostravské univerzity v Ostravě, materiál určen pro studenty Filozofické fakulty, PhDr. Lenka Vaňková)
Podstatná jména jsou první z deseti slovních druhů. v této kapitole se zaměřujeme na zvláštnosti německých podstatných jmen, jejich rod, pád, skloňování a tvoření.
v závěru kapitoly má žák možnost si vyzkoušet různá morfologická cvičení. Součástí je také správné řešení.
Po prostudování by měl žák znát problematiku tohoto slovního druhu.


http://www.nemeckagramatika.wz.cz/
http://seminarky.cz/Nemecka-gramatika-tahak-6254
http://www.nj.cz/gramatika.html
http://www.adamek.cz/jazyky/nemcina-gramatika/
http://klimes.mysteria.cz/clanky/ostatni/nemecka_gramatika.htm
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmeck%C3%A1_gramatika
Sprechen Sie Deutsch 1,2, kolektiv autorů
Das deutsche Verb in der Teorie und in der Praxis (skripta Ostravské univerzity v Ostravě, materiál určen pro studenty Filozofické fakulty, PhDr. Lenka Vaňková)
Cílem tohoto článku je získání podkladů a informací ke zdokonalení se v řečových dovednostech, především dovednosti samostatného a pohotového ústního a písemného vyjadřování v němčině i ke složitějším a specifickým tématům v souvislosti s potřebami pro výkon povolání vyžadujících dokonalou znalost německého jazyka i prostředí.


http://www.meindeutsch.cz/store/department-99-fonetika.html
http://www.nemecky-jazyk.cz/gramatika/fonetika_kapitola4.htm
http://nemcina-sp.blogspot.com/2007/07/fonetika-vslovnost.html
http://german.ff.cuni.cz/legacy/?id=93902&PHPSESSID=372036106b6a6f5e7393f9a967d0393e
http://www.meindeutsch.cz/store/department-99-fonetika.html
Německé výslovnostní slovníky Siebs, GWDA, Duden.
Maroušková, M., Nešporová, M., Vaverková, I. Ausgewählte Kapitel aus der deutschen Phonetik, Grammatik und Lexikologie. Praha. 1979.
Maroušková, Marie. Metody a materiály k nácviku správné německé výslovnosti. Praha. 1980.
Romportl, M. Základy fonetiky. Praha, 1983.
Das deutsche Alphabet


Doležalová