Interaktivní testy umožňující procvičit znalosti
Test zaměřený na použití částic some/ any ve spojení s podstatmými jmény.


http://www.helpforenglish.cz/testy/elementary/c2007010804-pouziti-some---any---a---an.html
Test zaměřený na znalost anglických předložek pojících se se slovesnými tvary.


http://www.helpforenglish.cz/testy/elementary/c2007010804-pouziti-some---any---a---an.html
Test na procvičení základních mluvnických kategorií- úroveň Elementary.


http://www.helpforenglish.cz/testy/elementary/c2007051402-miscellaneous-elementary-test.html
Test zaměřený na procvičení různých zájmenných tvarů.


http://www.helpforenglish.cz/testy/elementary/c2007010801-osobni-a-privlastnovaci-zajmena--2.html
Vyzkoušejte si test znalostí v rozsahu učiva střední školy. Správné řešení naleznete v závěru testu.


www.scio.cz
Test II obsahově navazuje na Test I a je podobný, gramatické struktury jsou úrovně ´Pre Intermediate´.


New English File, Clive Oxenden et al., Oxford University Press, 1997.
Own experience.
Test slouží k orientaci v základních gramatických strukturách a je blíže zaměřen na slovní zásobu (cars).


New English File, Clive Oxenden et al., Oxford University Press, 1997.
Own experience.