Slovní zásoba je nejzákladnější jazykový prostředek, který potřebujeme k získání tzv. řečových dovedností. Jednoduše řečeno, abychom mohli mluvit, poslouchat, číst a psát anglicky, nezbytně potřebujeme dobrou znalost slovíček.


http://www.helpforenglish.cz/tipy-a-triky/jak-na-anglictinu/c2006022705-jak-na-to--slovni-zasoba.html