Aktuality a zajímavosti pro jednotlivé tématické celky předmětu.
Článek by měl budoucím maturantům přiblížit strukturu a jednotlivé části státní maturity z AJ.


http://www.helpforenglish.cz/maturita/c2010091007-Statni-maturity--USTNI-ZKOUSKA.html
Desítku nejpoužívanějších jazyků začíná mandarínská čínština, následují hindština, španělština, angličtina, arabština, portugalština, bengálština, ruština, japonština a němčina. Nejhůře se lidé dorozumívají na Papui Nové Guinei, kde lidé užívají až 820 různých živých jazyků.


různé internetové zdroje
Krupa, Genzor, Drozdík: Jazyky světa, Obzor 1983
Maturitní zkouška z cizího jazyka má vždy charakter komplexní jazykové zkoušky (bez ohledu na to, zda jde o zkoušku povinnou či nepovinnou), tzn., že se skládá ze 3 povinných dílčích zkoušek. Více podrobností naleznete v tomto článku.


www.novamaturita.cz
There are many places of interest in London. You can see them by walking or by various means of transport..


vlastní
V této galerii najdete vhodnou slovní zásobu, základní konverzační otázky témat Shopping, Clothing,Family life a Daily routine. Tato konverzační témata jsou probírána a procvičována v 1. ročníku studia.V neposlední řadě zde najdete i ukázky zpracovaného celého tématu použitelného u maturitní zkoušky.


http://www.spanker.cz/maturita/anglictina
http://helpforenglish.cz
http://www.kids-pages.com
Religion has always played an important part in the national way of life. Let´s find more details in this text.


časopis Friendship, ročník XXV., leden 1992
Máme se přizpůsobit zvykům a kulturním odlišnostem země, do které se chystáme třeba na dovolenou? O čem s cizinci nemluvit? Je bezpečné zvládnutí bontonu jednou z nutných podmínek uspěchu? Více o tom v následujícím článku.


V. Tichá: Jak se žije a myslí po anglicku
I think all the people over the world should understand the fact that it is almost impossible for native speakers to talk about what they like or dislike about English. For me it could be a little bit better. However I am not a native speaker at all I am able to speak three languages fluently, so in my opinion I can compare them and according to this fact and some books or articles about English I will try to write something about my likes or dislikes connected with English.


Crystal, David, English as a global language.Cambridge University Press: 2005
Fromkin, V. 2002. An Introduction to Language. Heinle.
Přehled nejběžnějších dostupných jazykových zkoušek
sestavený podle informací poskytnutých jazykovými školami s právem státní jazykové zkoušky
a zahraničními kulturními instituty v České republice


www.msmt.cz