Přehled aktuálně dostupných zdrojů pro daný předmět v různých kategoriích
Časopis Bridge je anglický měsíčník určený studentům středních škol v České a Slovenské republice. Jedná se o výukový časopis zaměřený na anglický jazyk, s obsahem aktuálním i didaktickým.


http://www.bridge-online.cz/casopis/casopis-bridge
Přehledná anglická gramatika pro začátečníky až středně pokročilé - pro nejširší okruh zájemců, zejména studenty středních škol, studenty na jazykových školách, ve firemních kurzech atd.


http://www.ajshop.cz/Fraus/FRAUS-Prehledna-anglicka-gramatika-2-vydani/
Učíte se anglicky? Moderní učebnice koncipovaná jako pracovní sešit vám podrobně a jasně vysvětlí anglickou gramatiku. Součástí učebnice jsou cvičení a testy k ověření získaných znalostí. V závěru učebnice je i klíč ke kontrole správných řešení. Učebnice je vhodnou pomůckou nejen pro maturanty a středoškoláky ale i pro samostudium.


http://www.fragment.cz/nabidka/ucebnice-odborna-a-technicka-literatura/stredoskolska-vyuka/opakovani-souhrny/maturita-v-kostce-pro-ss/anglictina-v-kostce-pro-ss-gramatika-s15106162
Učíte se anglicky? Chcete zvládnout maturitní zkoušku a ve světě se cítit jako doma? Pak jistě uvítáte přehledně zpracovaná konverzační témata a reálie anglicky mluvících zemí v kostce! Z jedné učebnice získáte nejen historický, zeměpisný, ekonomický a kulturní přehled, ale také aktuální informace o obyvatelstvu, měnách i školském systému dané země. Učebnice připraví studenty k novým státním maturitním zkouškám.


http://knizkarna.cz/kniha/8298/Anglictina-v-kostce-v-pro-SS---Konverzace-a-Realie
Tato příručka obsahuje 17 konverzačních okruhů, které se často vyskytují u maturitních a jiných jazykových zkoušek.


Nejužívanější učebnice pro středoškoláky a jazykové školy oceněná řadou cen, velmi úspěšná u studentů i učitelů. Kombinuje to nejlepší z tradičních metod s nejnovějšími vyučovacími postupy. Má doložku MŠMT.


http://www.knihkupectvi-bn.cz/john-a-liz-soars-new-headway-intermediate-students-book/d-72976/
Nejužívanější učebnice pro středoškoláky a jazykové školy oceněná řadou cen, velmi úspěšná u studentů i učitelů. Kombinuje to nejlepší z tradičních metod s nejnovějšími vyučovacími postupy. Má doložku MŠMT.


http://www.sevt.cz/produkt/new-headway-pre-intermediate-students-book-10381205/
Podrobně zpracovaná témata k maturitě formou otázek a odpovědí (cca 800), zrcadlový text pro snazší studium, tematicky zaměřená slovní zásoba.


http://www.beletrie.eu/knihy/anglictina-otazky-a-odpovedi.html