Seznam užitečných odkazů včetně stručné charakteristiky
Noviny jsou pravidelně vycházející publikace (periodikum), které denně (deník, často kromě neděle) nebo nejméně týdně (týdeník) přinášejí nejnovější události ze všech možných oblastí a co nejrychleji o nich informují co nejširší veřejnost. Noviny se tisknou ve velkém formátu na novinovém papíře a místo vazby se skládají.


Osvaldová – Halada (vyd.), Encyklopedie praktické žurnalistiky. Praha: Libri 1999
Ottův slovník naučný, heslo Časopis. Sv. 5, str. 869nn.
I. Reifová a kol., Slovník mediální komunikace. Praha: Portál 2004.
Žurnalistika (nebo žurnalismus, obě odvozené z původně francouzského slova žurnál – deník) popisuje novinářské povolání i produkty této činnosti, které přinášejí informace o aktuálním společenském dění a poskytují komentáře, názory, souvislosti. Ty, kteří žurnalistiku profesně provozují, též nazýváme žurnalisty.


Osvaldová, Jan Halada, Praktická encyklopedie žurnalistiky
Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV, Slovník literární teorie
Pedagogické nakladatelství, Český jazyk pro střední školy
Bez ohledu na kanál či typ, žurnalistika má dvě hlavní složky: zpravodajství a publicistiku. V angličtině se těmto složkám, popřípadě programům jim věnovaných, též říká hard news a soft news, tedy doslova tvrdé a měkké noviny.


Osvaldová, Jan Halada, Praktická encyklopedie žurnalistiky
Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV, Slovník literární teorie
Pedagogické nakladatelství, Český jazyk pro střední školy
Publicistika (lat. publicus = veřejný, obecní) je označení typu žurnalistické tvorby a výsledku takovéto tvorby, která je zaměřena na veřejnost a určena k publikování.


Mgr. Petr Šiška