Základní informace o předmětu - charakteristika, učební a tématické plány
Fonologie (fonémika) je lingvistická věda, která podobně jako fonetika zkoumá zvukovou stránku přirozeného jazyka. Na rozdíl od fonetiky ji však zajímají pouze zvukové rozdíly, které mají v daném jazyce nějakou funkci (schopnost rozlišovat význam). Fonologie je nauka o funkci hlásek, zatímco fonetika je nauka o tvorbě hlásek ve zvukovém ústrojí, jejich šíření a vnímání.


ŠIŠKA, Zbyněk. Fonetika a fonologie. Fragmenty přednášek. Olomouc : PF UP, 2001. S. 37. 
Tato galerie obsahuje rozpis učiva CEJ a jeho charakteristiku.