Pro upevnění a prohloubení znalostí
Pracovní sešit navazuje na odpovídající učební texty a slouží k procvičení a upevnění znalostí učiva. Sešit obsahuje úkoly pro žáky z oblasti spouštěčů a jejich komponentů. Pracovní listy jsou zpracovány formou doplňování popisků obrázků, deskripcí pozic a doplňováním textu.


JAN, Zdeněk, Bronislav ŽDÁNSKÝ a Jinřich KUBÁT. Automobily: pro 2. ročník UO Automechanik. 1. vyd. Brno: Avid, 2008, 211 s. ISBN 978-80-87143-14-8.

REMEK, Branko, Jiří ŠŤASTNÝ a Jindřich KUBÁT. Autoelektrika a autoelektronika:
pro 2. ročník UO Automechanik. Vyd. 2., opr. Praha: T. Malina, 1995, 276 s. ISBN 80-900-7599-1.
GPS - pracovní sešit úzce navazuje na odpovídající učební texty a slouží k prohloubení a upevnění znalostí činnosti navigačního systému, základů jednotlivých segmentů a jejich spolupráce.


CAN BUS - pracovní sešit úzce navazuje na odpovídající učební texty a slouží k upevnění znalostí konstrukce, zapojení a činnosti komunikačního systému, základů tvorby zpráv a složení jejich částí.


Zapalování - pracovní sešit úzce navazuje na odpovídající učební texty a slouží k upevnění znalostí konstrukce, zapojení a činnosti zapalovacích soustav vozidel, včetně nastavení stroboskopem a zapojení ve schématu.


Osvětlení - pracovní sešit úzce navazuje na odpovídající učební texty a slouží k upevnění znalostí konstrukce,  zapojení a činnosti osvětlovacích zařízení, včetně nastavení regloskopem a zapojení nejdůležitějších svorek automobilu.


Alternátor - pracovní sešit úzce navazuje na odpovídající učební texty a slouží k upevnění znalostí konstrukce,  zapojení a činnosti zařízení dobíjecí soustavy automobilu.