Testové otázky spadají do problematiky sběrnice CAN BUS, jejího využití, parametrů a funkčnosti jejich částí.


Testové otázky spadají do problematiky sběrnice CAN BUS, jejího využití, parametrů a funkčnosti jejich částí.


Testové otázky spadají do problematiky sběrnice CAN BUS, jejího využití, parametrů a funkčnosti jejich částí.


Pro zadání testu "ALTERNÁTOR 2" je třeba barevně vytisknout tuto obrazovou přílohu.


Příloha obrazová nutná! Tento test se zabývá podstatou a principem funkce alternátoru a jeho jednotlivých částí.


Tento test se zabývá funkcemi a částmi zapalovací soustavy.


Tento test se zabývá zdroji a typy osvětlení v motorových vozidlech.


Tento test se zabývá charakteristickými vlastnostmi světla a jeho zdroji v motorovém vozidle.


Tento test se zabývá podstatou a principem funkce alternátoru a jeho jednotlivých částí.


Pro zadání testu "SPOUŠTĚČE - TEST" je třeba barevně vytisknout tuto obrazovou přílohu.


JAN, Zdeněk, Bronislav ŽDÁNSKÝ a Jinřich KUBÁT. Automobily: pro 2. ročník UO Automechanik. 1. vyd. Brno: Avid, 2008, 211 s. ISBN 978-80-87143-14-8.
REMEK, Branko, Jiří ŠŤASTNÝ a Jinřich KUBÁT. Autoelektrika a autoelektronika: pro 2. ročník UO Automechanik. Vyd. 2., opr. Praha: T. Malina, 1995, 276 s. ISBN 80-900-7599-1.
Znalosti spouštěčů spalovacích motorů lze ověřit didaktickým testem. Test obsahuje 20 otázek s jednou správnou odpovědí ze tří nabídnutých. Test je kognitivní, uzavřený a umožňuje rychlou evaluaci. Pro přesnější vyhodnocení je vhodné nepoužívat % úspěšnosti (zaokrouhlení na desítky %), nýbrž počet správných odpovědí. Doporučená doba pro zpracování testu je 5 minut. Před zadáním testu je třeba barevně vytisknout "SPOUŠTĚČE - TEST - obrazová příloha".


JAN, Zdeněk, Bronislav ŽDÁNSKÝ a Jinřich KUBÁT. Automobily: pro 2. ročník UO Automechanik. 1. vyd. Brno: Avid, 2008, 211 s. ISBN 978-80-87143-14-8.
REMEK, Branko, Jiří ŠŤASTNÝ a Jinřich KUBÁT. Autoelektrika a autoelektronika:
pro 2. ročník UO Automechanik. Vyd. 2., opr. Praha: T. Malina, 1995, 276 s. ISBN 80-900-7599-1.
Tento test se zabývá podstatou a principy fungování GPS.