Konstrukce zapalování


viz text
Sady učebních materiálů zapalování a odrušení jsou zaměřeny na předměty ELP a ELT ve druhém a třetím ročníku studia oborů MO, AE a AT. V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy a principy chemických zdrojů elektrické energie, na které navazují materiály týkající se vývoje jednotlivých používaných variant u vozidel. Další dokumenty jsou věnovány akumulátorům, propojovacím vodičům a osvětlení vozidel, jejich principům a parametrům. Dokumenty jsou zpracovány v chronologickém časovém sledu  s ohledem na historický vývoj technologií a technických možností a dle možností mohou být doplněny odkazy na další vhodné internetové zdroje.


viz soubor
Sady učebních materiálů zabezpečení vozidel jsou zaměřeny na předměty MVO, ELP a ELT ve druhém a třetím ročníku studia oborů MO, AE a AT. V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy a principy zabezpečení vozidel, na které navazují materiály týkající se jednotlivých variant zajištění a nejběžněji používané varianty u vozidel. Další části sady jsou věnovány výhodnému spojení mechanického a elektronického zajištění, jejich principům a parametrům. Dokumenty jsou zpracovány v chronologickém časovém sledu  s ohledem na historický vývoj technologií a technických možností a dle možností mohou být doplněny odkazy na další vhodné internetové zdroje.


viz soubor
Sady učebních materiálů zapalování a odrušení jsou zaměřeny na předměty ELP a ELT ve druhém a třetím ročníku studia oborů MO, AE a AT. V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy a principy zapalování zážehových motorů, na které navazují materiály týkající se vývoje zapalovacích systémů a jednotlivé používané varianty u vozidel. Další dokumenty jsou věnovány rušení a odrušení vozidel, jejich principům a parametrům. Dokumenty jsou zpracovány v chronologickém časovém sledu  s ohledem na historický vývoj technologií a technických možností a dle možností mohou být doplněny odkazy na další vhodné internetové zdroje.


viz soubor
Sada elektrické systémy je určena především pro výuku praxe u studijního oboru autotronik a učebního oboru autoelektrikář. Materiály lze využít i pro učební obor mechanik opravář.


Sada elektrické přístroje je určena především pro výuku praxe u studijního oboru autotronik a učebního oboru autoelektrikář. Materiály lze využít i pro učební obor mechanik opravář.


Tento videonávod stručně popisuje jednotlivé části startéru.


Doležal
Tento videonávod stručně popisuje jednotlivé části alternátoru. Video bylo vytvořeno jako součást inovovaného portálu Coptel dne 31. 8. 2012.


Doležal
Tento výukový materiál se zabývá principem určování polohy a její přesností, využití navigačních systémů, budoucností navigování a popisu systému Galileo.


GPS - navigace, učební text
Tento výukový materiál se zabývá principem činnosti sběrnice CAN BUS, způsobu její komunikace a přenášení zpráv a v neposlední řadě také popisuje zdroje a způsoby jejího zarušení.


CAN BUS - učební text
Soubor patří do části Elektropředmětů, cílem je seznámení s osvětlením vozidla, seznámuje se základními pojmy, konstrukcí světlometů, jejich zapojením, údržbou při ošetřování a zapojením zásuvky přívěsu včetně zkoušek.


Soubor patří do části Elektropředmětů, cílem je seznámení s principem činnosti regulace napětí ve vozidle, obsahuje seznámení se základními pojmy, konstrukcí, používanými druhy, jejich zapojením, údržbou a opravami.


Soubor patří do části Elektropředmětů, cílem je seznámení s principem činnosti alternátoru, obsahuje seznámení se základními pojmy, konstrukcí, používanými druhy, jejich zapojením, údržbou a opravami.


Soubor je další částí pro tematický blok "Elektrické příslušenství". Cílem je seznámení s principem činnosti spouštěče. Soubor dále obsahuje seznámení se základními pojmy, konstrukcí spouštěčů, druhy spouštěčů, jejich zapojením, údržbou a opravami.


1. JAN, Zdeněk, Bronislav ŽDÁNSKÝ a Jinřich KUBÁT. Automobily: pro 2. ročník UO Automechanik. 1. vyd. Brno: Avid, 2008, 211 s. ISBN 978-80-87143-14-8.

2. REMEK, Branko, Jiří ŠŤASTNÝ a Jinřich KUBÁT. Autoelektrika a autoelektronika:
pro 2. ročník UO Automechanik. Vyd. 2., opr. Praha: T. Malina, 1995, 276 s. ISBN 80-900-7599-1.