Pro upevnění a prohloubení znalostí
Pracovní sešit navazuje na odpovídající učební texty a slouží k procvičení a upevnění znalostí učiva. Sešit obsahuje úkoly pro žáky z oblasti jednotlivých druhů převodovek, včetně synchronizačního zařízení. Pracovní listy jsou zpracovány formou doplňování popisků obrázků, deskripcí pozic, principů činností a jednoduchého výpočtu převodu.


GSCHEIDLE, Rolf. Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd. /. Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN 978-80-86706-17-7.
GSCHEIDLE, Rolf. Tabulky pro automechaniky: tabulky, vztahy, přehledy, normalizované postupy : matematika, vedení podniku, základní odborné znalosti, materiály, technické kreslení, odborné znalosti, elektrické vybavení, předpisy. Překlad Jiří Handlíř. Praha: Europa-Sobotáles, 2009, 496 s. ISBN 978-80-86706-21-4.
JAN, Zdeněk a Bronislav ŽDÁNSKÝ, Ing. Jiří Čupera, Ph.D. Automobily Převody 2. 1. vyd. Brno: Avid, 2008, 144 s.  ISBN:  978 -80-87143-04-9.
Pracovní sešit navazuje na odpovídající učební texty a slouží k procvičení a upevnění znalostí učiva. Sešit obsahuje úkoly pro žáky z oblasti systémů a způsobů mazání i olejových čerpadel. Pracovní listy jsou zpracovány formou doplňování popisků obrázků, deskripcí pozic, principů činností a funkcí mazání.


GSCHEIDLE, Rolf. Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd. /. Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN 978-80-86706-17-7.
GSCHEIDLE, Rolf. Tabulky pro automechaniky: tabulky, vztahy, přehledy, normalizované postupy : matematika, vedení podniku, základní odborné znalosti, materiály, technické kreslení, odborné znalosti, elektrické vybavení, předpisy. Překlad Jiří Handlíř. Praha: Europa-Sobotáles, 2009, 496 s. ISBN 978-80-86706-21-4.
Pracovní sešit navazuje na odpovídající učební texty a slouží k procvičení a upevnění znalostí učiva. Sešit obsahuje úkoly pro žáky z oblasti jednotlivých částí motoru a jejich komponentů. Pracovní listy jsou zpracovány formou doplňování popisků obrázků, deskripcí pozic, principů činností a funkcí dílů motoru.


GSCHEIDLE, Rolf. Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd. /. Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN 978-80-86706-17-7.
GSCHEIDLE, Rolf. Tabulky pro automechaniky: tabulky, vztahy, přehledy, normalizované postupy : matematika, vedení podniku, základní odborné znalosti, materiály, technické kreslení, odborné znalosti, elektrické vybavení, předpisy. Překlad Jiří Handlíř. Praha: Europa-Sobotáles, 2009, 496 s. ISBN 978-80-86706-21-4.
JAN, Zdeněk a Bronislav ŽDÁNSKÝ. Automobily Motory 3. 5. vyd. Brno: Avid, 2008, 179 s. ISBN 978-80-87143-06-3.
Pracovní sešit navazuje na odpovídající učební texty a slouží k procvičení a upevnění znalostí učiva. Sešit obsahuje úkoly pro žáky z oblasti jednotlivých druhů brzd a jejich komponentů, včetně ABS. Pracovní listy jsou zpracovány formou doplňování popisků obrázků, deskripcí pozic, principů činností a funkcí brzdových systémů.


1. GSCHEIDLE, Rolf. Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd. /. Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN 978-80-86706-17-7.
2. GSCHEIDLE, Rolf. Tabulky pro automechaniky: tabulky, vztahy, přehledy, normalizované postupy : matematika, vedení podniku, základní odborné znalosti, materiály, technické kreslení, odborné znalosti, elektrické vybavení, předpisy. Překlad Jiří Handlíř. Praha: Europa-Sobotáles, 2009, 496 s. ISBN 978-80-86706-21-4.