Tématické celky - druhy ventilových rozvodů, hlavní části rozvodu, časování ventilů, zvláštní způsoby časování ventilů


Tématické celky - Spojovací hřídele a klouby, rozvodovky, diferenciály, řízení, retardéry


Sady učebních materiálů jsou zaměřeny na předměty AUT, MVO, OAD, TCH, TEO pro první až třetí ročník studia oborů MO, OZS, AE, KA a AT.


Soubor je částí pro tematický blok "Převody". Cílem je seznámení s principem činnosti různých typů převodovek, od mechanických po automatické. Součástí souboru je popis a činnost jejich hlavních částí a způsobů ovládání. Další část pojednává o činnosti rozvodovky a diferenciálu.


1. GSCHEIDLE, Rolf. Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd. /. Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN 978-80-86706-17-7.
2. GSCHEIDLE, Rolf. Tabulky pro automechaniky: tabulky, vztahy, přehledy, normalizované postupy : matematika, vedení podniku, základní odborné znalosti, materiály, technické kreslení, odborné znalosti, elektrické vybavení, předpisy. Překlad Jiří Handlíř. Praha: Europa-Sobotáles, 2009, 496 s. ISBN 978-80-86706-21-4.
Soubor je  částí pro tematický blok "Převody". Cílem je seznámení s principem činnosti spojky, jejich hlavních částí a způsobů ovládání spojky.


1. GSCHEIDLE, Rolf. Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd. /. Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN 978-80-86706-17-7.
2. GSCHEIDLE, Rolf. Tabulky pro automechaniky: tabulky, vztahy, přehledy, normalizované postupy : matematika, vedení podniku, základní odborné znalosti, materiály, technické kreslení, odborné znalosti, elektrické vybavení, předpisy. Překlad Jiří Handlíř. Praha: Europa-Sobotáles, 2009, 496 s. ISBN 978-80-86706-21-4.
Soubor je další částí pro tematický blok "Motory". Cílem je seznámení s principem činnosti mazací soustavy čtyřdobých a dvoudobých motorů. Soubor dále obsahuje seznámení s jednotlivými částmi mazacích soustav včetně chlazení olejů.


1. GSCHEIDLE, Rolf. Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd.  Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN 978-80-86706-17-7.
2. GSCHEIDLE, Rolf. Tabulky pro automechaniky: tabulky, vztahy, přehledy, normalizované postupy : matematika, vedení podniku, základní odborné znalosti, materiály, technické kreslení, odborné znalosti, elektrické vybavení, předpisy. Překlad Jiří Handlíř. Praha: Europa-Sobotáles, 2009, 496 s. ISBN 978-80-86706-21-4.
Soubor je další částí v tématickém bloku "Brzdové soustavy". Cílem je seznámení s principem činnosti protiblokovacího systému ABS  včetně jeho jednotlivých částí.


1. JAN, Zdeněk, ŽDÁNSKÝ, Bronislav, ČUPERA, Jiří. Automobily. 2. vyd. Brno: Avid, 2009, 245 s. ISBN 978-80-87143-11-7.
2. GSCHEIDLE, Rolf. Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd.  Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN 978-80-86706-17-7.
3. GSCHEIDLE, Rolf. Tabulky pro automechaniky: tabulky, vztahy, přehledy, normalizované postupy : matematika, vedení podniku, základní odborné znalosti, materiály, technické kreslení, odborné znalosti, elektrické vybavení, předpisy. Překlad Jiří Handlíř. Praha: Europa-Sobotáles, 2009, 496 s. ISBN 978-80-86706-21-4.
Soubor je další částí v tématickém bloku "Brzdové soustavy". Cílem je seznámení s principem činnosti vzduchotlakových brzdových soustav včetně jejich jednotlivých částí.


1. JAN, Zdeněk, ŽDÁNSKÝ, Bronislav, ČUPERA, Jiří. Automobily. 2. vyd. Brno: Avid, 2009, 245 s. ISBN 978-80-87143-11-7.
2. GSCHEIDLE, Rolf. Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd.  Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN 978-80-86706-17-7.
3. GSCHEIDLE, Rolf. Tabulky pro automechaniky: tabulky, vztahy, přehledy, normalizované postupy : matematika, vedení podniku, základní odborné znalosti, materiály, technické kreslení, odborné znalosti, elektrické vybavení, předpisy. Překlad Jiří Handlíř. Praha: Europa-Sobotáles, 2009, 496 s. ISBN 978-80-86706-21-4.
Soubor je další částí pro tematický blok "Motory". Cílem je seznámení s účelem, konstrukcí a funkcí pohyblivých částí motoru.


1. GSCHEIDLE, Rolf. Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd. /. Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN 978-80-86706-17-7.
2. GSCHEIDLE, Rolf. Tabulky pro automechaniky: tabulky, vztahy, přehledy, normalizované postupy : matematika, vedení podniku, základní odborné znalosti, materiály, technické kreslení, odborné znalosti, elektrické vybavení, předpisy. Překlad Jiří Handlíř. Praha: Europa-Sobotáles, 2009, 496 s. ISBN 978-80-86706-21-4.
Soubor je další částí pro tematický blok "Motory". Cílem je seznámení s účelem, konstrukcí a funkcí pevných částí motoru.


1. GSCHEIDLE, Rolf. Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd. /. Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN 978-80-86706-17-7.
Soubor je další částí pro tematický blok "Motory". Cílem je seznámení s hlavními částmi motoru a principem činnosti čtyřdobého vznětového motoru


1. JAN, Zdeněk a Bronislav ŽDÁNSKÝ. Automobily Motory 3. 5. vyd. Brno: Avid, 2008, 179 s. ISBN 978-80-87143-06-3.
2. GSCHEIDLE, Rolf. Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd. /. Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN 978-80-86706-17-7.
Soubor je další částí pro tematický blok "Motory". Cílem je seznámení s hlavními částmimotoru a principem činnosti čtyřdobého zážehového motoru


1. GSCHEIDLE, Rolf. Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd. /. Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN 978-80-86706-17-7.
2. GSCHEIDLE, Rolf. Tabulky pro automechaniky: tabulky, vztahy, přehledy, normalizované postupy : matematika, vedení podniku, základní odborné znalosti, materiály, technické kreslení, odborné znalosti, elektrické vybavení, předpisy. Překlad Jiří Handlíř. Praha: Europa-Sobotáles, 2009, 496 s. ISBN 978-80-86706-21-4.
3. JAN, Zdeněk a Bronislav ŽDÁNSKÝ. Automobily Motory 3. 5. vyd. Brno: Avid, 2008, 179 s. ISBN 978-80-87143-06-3.
Soubor je další částí v tématickém bloku "Brzdové soustavy". Cílem je seznámení s principem činnosti kapalinových brzdových soustav včetně jejich jednotlivých částí.


1. JAN, Zdeněk, ŽDÁNSKÝ, Bronislav, ČUPERA, Jiří. Automobily. 2. vyd. Brno: Avid, 2009, 245 s. ISBN 978-80-87143-11-7.
2. GSCHEIDLE, Rolf. Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd.  Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN 978-80-86706-17-7.
3. GSCHEIDLE, Rolf. Tabulky pro automechaniky: tabulky, vztahy, přehledy, normalizované postupy : matematika, vedení podniku, základní odborné znalosti, materiály, technické kreslení, odborné znalosti, elektrické vybavení, předpisy. Překlad Jiří Handlíř. Praha: Europa-Sobotáles, 2009, 496 s. ISBN 978-80-86706-21-4.
Soubor je úvodní částí pro tematický blok "Brzdové soustavy". Cílem je seznámení s definicemi, rozdělením a názvoslovím vztahujícím se k problematice brzdových soustav.


1. JAN, Zdeněk, ŽDÁNSKÝ, Bronislav, ČUPERA, Jiří. Automobily. 2. vyd. Brno: Avid, 2009, 245 s. ISBN 978-80-87143-11-7.
2. GSCHEIDLE, Rolf. Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd. /. Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN 978-80-86706-17-7.
Soubor je další částí v tématickém bloku "Motory". Cílem je seznámení se základními rozměry a výpočty spalovacího motoru.


1. JAN, Zdeněk, ŽDÁNSKÝ, Bronislav. Automobily Motory 3. 5. vyd. Brno: Avid, 2008, 179 s. ISBN 978-80-87143-06-3.
Soubor je úvodní částí pro tématický blok "Motory". Cílem je seznámení s definicemi, rozdělením a názvoslovím vztahujícím se k problematice motorů.


1. GSCHEIDLE, Rolf. Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd. Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN 978-80-86706-17-7.
2. GSCHEIDLE, Rolf. Tabulky pro automechaniky: tabulky, vztahy, přehledy, normalizované postupy : matematika, vedení podniku, základní odborné znalosti, materiály, technické kreslení, odborné znalosti, elektrické vybavení, předpisy. Překlad Jiří Handlíř. Praha: Europa-Sobotáles, 2009, 496 s. ISBN 978-80-86706-21-4.
3. JAN, Zdeněk, ŽDÁNSKÝ, Bronislav. Automobily Motory 3. 5. vyd. Brno: Avid, 2008, 179 s. ISBN 978-80-87143-06-3.
4. HROMÁDKO, Jan. Spalovací motory: komplexní přehled problematiky pro všechny typy technických automobilních škol. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 296 s. ISBN 978-80-247-3475-0.