Příprava prezentace
Test ze základních pojmů z oblasti vystupování lektora.


Test ze základních pojmů z oblasti tvorby prezentace.


Test ze základních pojmů z oblasti didaktické techniky


Test ze základních pojmů z oblasti úspěšné prezentace, přípravy prezentace


Doporučená literatura k rozšíření a doplnění klíčových kompetencí v oblasti ICT.


Po absolvování této kapitoly budete schopni: vysvětlit význam jednotlivých složek řeči těla, vyjmenovat způsoby, jak zapojit posluchače do prezentace, uvést nejčastější obtížné situace při prezentaci a vysvětlit jejich možné řešení, vyjmenovat nejčastější chyby lektora při prezentaci.


Po absolvování této kapitoly budete schopni: orientovat se v uživatelském prostředí PowerPointu, vysvětlit význam šablony a barevného schéma, pracovat se snímky s různým rozvržením objektů, vkládat textové informace, vkládat objekty (ze souboru, výřezy, kliparty apod.), nastavovat přechody mezi snímky a animovat objekty na snímcích, promítat prezentaci a tisknout výstupy.


Po prostudování této kapitoly budete schopni: popsat využití didaktických prostředků pro prezentaci, vysvětlit principy funkce didaktických prostředků pro prezentaci, uvést základní parametry důležité pro výběr daného prostředku, vhodně volit didaktické prostředky pro konkrétní situaci-


Po absolvování této kapitoly budete schopni: vysvětlit důležitost stanovení cíle prezentace, využít myšlenkovou mapu pro přípravu prezentace, definovat osobnostní typologie posluchačů, správně působit na jednotlivé osobnostní typy, navrhnout podrobný scénář prezentace, navrhnout takový úvod prezentace, kterým navážete správný kontakt s posluchači, vysvětlit důležitost místa a délky prezentace, popsat možnosti udržení pozornosti posluchačů.


Po prostudování této kapitoly budete schopni: vysvětlit pojem prezentace, definovat základní druhy prezentací, objasnit faktory úspěšnosti prezentace, vysvětlit jednotlivé fáze přípravy prezentace.