Příprava dokumentu v elektronické podobě
Test ze základních pojmů z oblasti dalšího software pro práci s textem


Test ze základních pojmů z oblasti textového editoru Microsoft Word 2010


Doporučená literatura k rozšíření a doplnění klíčových kompetencí v oblasti andragogiky.


Test ze základních pojmů z oblasti typografických pravidel.


Cílem této kapitoly je ukázat a popsat některý další lehce dostupný textový editor, který může uživatel použít pro vytváření běžných dokumentů nebo také složitějších mnohastránkových prací.


Tato kapitola je určena jak pro úplné začátečníky, tak i pro mírně pokročilé. Cílem je umožnit nezkušenému uživateli chronologicky postupovat při tvorbě dokumentu a používat prvky, které jsou v něm obsaženy. Vždy jsou popsány různé varianty řešení dané problematiky tak, aby měl uživatel možnost výběru té, která je pro něj nejvhodnější. Zkušenějšímu uživateli umožňuje nastudovat jiné možnosti řešení daného problému, které mohou být třeba efektivnější. Hlavním cílem této kapitoly je zorientovat se v novém prostředí programu MS Word 2010


V případě, že používáme k tvorbě textového dokumentu výpočetní techniku, měli bychom mít alespoň základní povědomí o typografii. Cílem této kapitoly je popsat základní strukturu textového dokumentu a ukázat na nejčastější typografické chyby, se kterými se u dokumentů v elektronické podobě můžeme setkat. Součástí je též jejich řešení.