Interpersonální komunikace
Test ze základní pojmů z oblasti způsoby ovlivňování člověka, asertivita


Test ze základní pojmů z oblasti poruchy v interpersonální komunikaci.


Test ze základní pojmů z oblasti zdravá komunikace.


Test ze základní pojmů z oblasti verbální komunikace.


Test ze základní pojmů z oblasti analýzy slovní komunikace.


Test ze základních pojmů z oblasti neverbální komunikace.


Doporučená literatura k rozšíření a doplnění klíčových kompetencí v oblasti andragogiky.


Cílem této kapitoly je popsat asertivní jednání, jeho důsledky a situace, kdy je vhodné použít asertivitu.


Cílem kapitoly je seznámit studujícího se způsoby verbálního a neverbálního ovlivňování.


Tato kapitola se zabývá popisem průběhů poruch v interpersonální komunikaci.


Cílem této kapitoly je seznámit studenta s klíčovými pojmy v oblasti zdravé komunikace.


Cílem kapitoly je seznámit studenty se zásadami, které je nutné dodržovat při správné verbální komunikaci, významu naslouchání a technikách vedení rozhovoru.


Cílem kapitoly je seznámit studenty se zásadami a pojmy z oblasti slovní komunikace.


Cílem této kapitoly je dozvědět se základní pojmy z oblasti neverbální komunikace, její funkce, významové zvláštnosti a také chyby, kterých se dopouštíme při vnímání jiných lidí.


Cílem této kapitoly je vymezit základní pojmy v oblasti pedagogické komunikace a vysvětlit princip komunikačního procesu.