Za přírodní látky se považují organické sloučeniny, které jsou produkty chemických reakcí probíhajících v živých organismech – rostlinách a živočiších.
Některé z přírodních látek jsou jednoduché organické sloučeniny, jiné naopak velmi složité makromolekulární látky.


http://www.slouceniny.unas.cz/
RNDr.J.Blažek,RNDr.J.Fabini:Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření SPN Praha 1988 č.j.28724/82-211