Alkany jsou nasycené uhlovodíky s jednoduchými vazbami mezi atomy uhlíku (v uhlíkovém řetězci).
Alkany s přímým řetězcem tvoří homologickou řadu (z řec. homologie, tj. shoda), v níž každý následující uhlovodík se liší od předchozího o skupinu -CH2- (homologický přírůstek).
Obecný vzorec alkanů CnH2n+2


      http://cs.wikipedia.org/wiki/Areny
http://projektalfa.ic.cz/alkiny.htm
prof.RNDr.J.Vacík,DrSc.:Přehled Středoškolské chemie SPN Praha 1999 ISBN 80-7235-108-7