Typy vzorců
1) Sumární (souhrnný, molekulový) vzorec – vyjadřuje celkový počet a druh atomů v molekule, používá se u jednodušších organických sloučenin.


  http://zs.starapaka.indos.cz/Chemie/uvodorg.htm
RNDr.J.Blažek,RNDr.J.Fabini:Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření,SPN Praha 1988 č.j.28724/82-211