Organická chemie je vědním oborem chemie, který se zabývá strukturou, vlastnostmi, přípravou a využitím organických sloučenin. Je složitější než anorganická chemie. Původně se tato věda zabývala studiem látek z oblasti živé přírody, vznikla na přelomu 18. a 19. století jako samostatný vědní obor v souvislosti s rozdělením přírody na neživou (anorganickou) a živou (organickou).


http://cs.wikipedia.org/wiki/Organick%C3%A1_slou%C4%8Denina
http://zs.starapaka.indos.cz/Chemie/uvodorg.htm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organick%C3%A1_chemie