Do IV. A skupiny patří kromě křemíku a uhlíku germanium, cín a olovo. Germanium je polokov, cín a olovo jsou kovy podobných vlastností.


http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olovo
RNDr.J.Blažek,RNDr.J.Fabini:Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření,SPN Praha 1988 č.j.28724/82-211