V I. B skupině jsou kovy podobných vlastností – měď, stříbro a zlato.Hlavním minerálem a rudou pro průmyslovou výrobu zinku je sfalerit, ZnS.V zemské kůře je rtuť velmi vzácná. V přírodě se rtuť vyskytuje poměrně vzácně i jako elementární prvek. Hlavním minerálem a zdrojem pro výrobu je však sulfid rtuťnatý HgS, česky rumělka neboli cinabarit.


http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9B%C4%8F http://cs.wikipedia.org/wiki/Zinek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rtu%C5%A5
http://www.chem-web.info/photogallery.php?album_id=10
RNDr.J.Blažek,RNDr.J.Fabini:Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření, SPN Praha 1988 č.j. 28724/82-211