Kovy (z řeckého μέταλλον Metallon ) jsou chemické prvky , které jsou v periodické tabulce na levé straně a pod dělicí čarou od  bóru po astat . Jedná se o asi 80 procent chemických prvků, přičemž je plynulý přechod mezi nekovy  a polokovy.


    http://de.wikipedia.org/wiki/Metalle
    http://ireferaty.lidovky.cz/303/1937/Kovy
RNDr.J.Blažek,RNDr.J.Fabini:Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření,SPN Praha 1988,č.j. 28724/82-211