Redoxní děje nebo také děje oxidačně redukční jsou chemické reakce, u kterých dochází ke změně oxidačního čísla reagujících částic. Mechanismus těchto reakcí je založen na přenosu elektronů.http://www.youtube.com/watch?v=e6Xxz-VBE6s&NR=1
http://protiproud.wz.cz/_chemie/vypocty_rovnice.htm
RNDr.J.Blažek,RNDr.J.Fabini:Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření SPN Praha 1988 č.j.28724/82-211