České chemické názvosloví anorganických látek vychází z hodnot oxidačních čísel atomů tvořících danou molekulu nebo iont.
Oxidační číslo atomu je rovno násobku elementárního náboje, který by atom získal přidělením vazebných elektronových párů elektronegativnějšímu atomu.


http://xantina.hyperlink.cz/oxcislo.html RNDr.J.Blažek,RNDr.J.Fabini:Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření