Chemická rovnice vyjadřuje látky, které do reakce vstupují (reaktanty) a látky reakcí vznikající (produkty).