Pro chemické výpočty jsou důležité některé základní pojmy a vztahy mezi nimi. Jsou to látkové množství, molární hmotnost, molární objem, relativní atomová a molekulová hmotnost.


RNDr. J. Blažek: Chemie pro studijní obory nechemického zaměření,SPN Praha 1984