Stavebními částicemi hmoty jsou atomy, molekuly a ionty. Tyto částice jsou složeny z protonů, neutronů a elektronů. Stavební částice můžeme charakterizovat podle počtu atomových jader a podle náboje.


RNDr. J. Blažek: Chemie pro studijní obory nechemického zaměření,SPN Praha 1984