Všechna tělesa jsou tvořena látkami. Jsou to např. vzduch, železo, voda. Látky dělíme podle několika hledisek.


http://cs.wikipedia.org/wiki/Destilace