Program ChemSketch v.10.0  je freeware pro kreslení chemických struktur, reakcí, diagramů a tvorbu prezentací z oblasti chemie.


http://www.acdlabs.com/resources/freeware/
http://www.vscht.cz/lam/new/
Hana Cídlová: Využití programu ChemSketch ve výuce
ADC ChemSketch: Tutorial