Představy o modelu atomu se vyvíjely tak, jak se zdokonalovaly možnosti vědy proniknout  do nitra atomu pomocí přístrojového vybavení a matematiky. Zde jsou nejdůležitější z nich.


http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:g9aXm49ayigJ:eva.elgra.net/Skola/Chemie/50.doc+z%C3%A1pis+orbital%C5%AF&cd=10&hl=cs&ct=clnk&gl=cz&source=www.google.cz
http://allcinnarevenant.blogspot.com/2008/10/2-struktura-atomu.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_orbital
http://www.gvi.cz/files/chemie/pzo.pdf
http://protiproud.wz.cz/_chemie/kvantova_cisla.htm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronov%C3%BD_obal
http://radek.jandora.sweb.cz/f22.htm#kvantovy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bohr%C5%AFv_model_atomu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rutherford%C5%AFv_model_atomu