Číslicová technika

Aplikace číslicové techniky, mikrokontroléry

Ověřte si svoje znalosti doplněním chybějících slov do textu.


Článek z webu electronics-tutorials se vysvětluje pojem sekvenční obvod a funkci bistabilního klopného obvodu RST. Článek je doplněn slovníčkem použité terminologie a českým překladem.


http://www.electronics-tutorials.ws
Článek z webu electronics-tutorials se zabývá logickými hradly a technikou TTL. Článek je doplněn slovníčkem použité terminologie a českým překladem.


http://www.electronics-tutorials.ws