Elektrická měření
Příklad pracovního listu žáka ústní části MZ s odbornou tématikou.


http://www.allaboutcircuits.com
Ověřte si svoje znalosti doplněním chybějících slov do textu.


Článek se zabývá funkcí a základními částmi multimetru. Doplněno o slovníček odborné terminologie a český překlad.


Multimeter Users Manual
dokumentace k soupravě Nida Trainer
Zkrácená verze článku z webu Allaboutcircuits je zaměřena na měřící přístroje a měření základních elektrických veličin. Doplněno slovníčkem odborné terminologie a českým překladem článku.


http://www.allaboutcircuits.com