Praxe
Ověřte si svoje znalosti doplněním chybějících slov do textu.


Přehled základních požadavků na bezpečnost práce v elektronice. Článek je doplně slovníčkem odborné terminologie a českým překladem.


http://www.ehow.com/list_7797733_safety-requirements-electronics-work.html
Článek uvádí přehled nejdůležitějšího vybavení pro výrobu elektronických obvodů. Doplněno slovníčkem odborných termínů a českým překladem článku.


http://www.apogeekits.com/
http://www.eleinmec.com/index.asp (electronics in meccano)