Automatizace
Ověřte si svoje znalosti doplněním chybějících slov do textu.


Článek se zabývá základními prvky a činností PLC. Doplněno o slovníček odborné terminologie a český překlad.


Siemens: Basics of PLCs, pdf
Zkrácená verze článku z Wikipedia.org vysvětluje základní pojmy z teorie řízení. Doplněno slovníčkem použitých termínů a českým překladem článku.


http://www.wikipedia.org