Elektrotechnologie
Ověřte si svoje znalosti doplněním chybějících slov do textu.


Článek z webu howstuffworks vysvětluje základní pojmy z oblasti polovodičů. Článek je doplněn slovníčkem použité terminologie a českým překladem.


http://science.howstuffworks.com
Článek se zabývá vlastnostmi elektrického vodiče. Doplněno slovníčkem odborné terminologie a českým překladem.


http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_conductor