Elektronika
Ověřte si svoje znalosti doplněním chybějících slov do textu.


Ověřte si svoje znalosti doplněním chybějících slov do textu.


Ověřte si svoje znalsoti doplněním chybějících slov do textu.


Článek popisuje můstkový usměrňovač a jeho funkci. Doplněno o slovníček odborné terminologie a český překlad.


http://www.electronics-tutorials.ws/diode/diode_6.html
Článek, jehož jádro je z internetové encyklopedie Wikipedia, se zabývá elektronickými součástkami a jejich rozdělením. Z online výkladového slovníku elektroniky jsou uvedeny definice rezistoru a kondenzátoru. Článek je doplněn stručným slovníčkem použitých termínů a českým překladem.


http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_components
http://www.electroniccomponents.org.uk/6.html
http://www.thefreedictionary.com/capacitor