Základní terminologie a slovní obraty s využitím článků z internetových zdrojů.

Základní terminologie číslicové techniky - kombinační a sekvenční obvody

Ověřte si svoje znalosti doplněním chybějících slov do textu.


Studijní materiál californského BWRC určený pro studenty vysokých škol. Texty jsou v anglickém jazyku.


http://bwrc.eecs.berkeley.edu/IcBooks
Článek z webu electronics-tutorials se vysvětluje pojem sekvenční obvod a funkci bistabilního klopného obvodu RST. Článek je doplněn slovníčkem použité terminologie a českým překladem.


http://www.electronics-tutorials.ws
Článek z webu electronics-tutorials se zabývá logickými hradly a technikou TTL. Článek je doplněn slovníčkem použité terminologie a českým překladem.


http://www.electronics-tutorials.ws