zkušenosti z práce s didaktickou technikou
V CAD/CAM systému Surfcam, který slouží k navolení technologie a následné tvorbě NC kódu, používáme především součásti vytvořené v jiných grafických programech. Neznamená to však, že zde nemůžeme pohodlně nakreslit či vymodelovat jakoukoliv strojní součást.


CAD/CAM systém Surfcam
SURFCAM je systém s technologickým (CAM) zaměřením. Nabízí však o něco více, než pouze technologickou (CAM) část. V tomto systému je samozřejmostí skutečné modelování a následné úpravy modelů a to jak modelů zde vytvořených, tak modelů převzatých z jiných systémů.


CAD/CAM systém Surfcam
Základním stavebním kamenem programu SolidWorks pro strojírenskou konstrukci je 3D díl. Výkresy se skládají z jednoho nebo více pohledů vytvořených z dílu nebo sestavy. Díl nebo sestava přidružená k výkresu musí být před vlastním vytvořením výkresu uložena. Výkres si můžete vytvořit z dokumentu dílu nebo sestavy.


Grafický program Solidworks
Úkos zkosí vybrané plochy v modelu pod zadaným úhlem. Použitím úkosu můžeme například usnadnit vyjmutí lisovaného dílu z formy. Úkos můžeme vložit do existujícího dílu nebo ho můžete provést během vysunutí prvku. Rovněž ho můžeme aplikovat na modely těl i povrchů. Zaoblení vytvoří na dílu kulatou vnitřní nebo vnější plochu. Můžeme zaoblit všechny hrany plochy, vybrané soubory ploch, vybrané hrany nebo hrany ve smyčkách.


Grafický program Solidworks
Model SolidWorks se skládá z dílů, sestav a výkresů.
Model začínáme skicou, vytvoříme prvek základu a k němu pak přidáváme další prvky. Můžeme také začít pomocí importované geometrie povrchů nebo těl. Návrh můžeme bez omezení zdokonalovat pomocí přidávání, úprav nebo přeuspořádání prvků. Asociativita mezi díly, sestavami a výkresy zajišťuje, že změny v jednom pohledu se automaticky uskuteční i ve všech ostatních.


Grafický program Solidworks
Při tvorbě výkresové dokumentace mohou být použity různé CAD systémy, ale musí být dodrženy veškeré normy pro formální úpravu výkresové dokumentace. Správné nastavení hladin a tloušťky čar je taky důležité při tisku výkresové dokumentace.


Programátorská příručka AUTOCAD