Základní terminologie a slovní obraty s využitím článků z internetových zdrojů.
Ověřte si svoje znalosti doplněním chybějících slov do textu.


Článek se zabývá základním rozdělením CAD systémů a jejich aplikacemi. Doplněno slovníčkem odborné terminologie a českým překladem.


http://en.wikipedia.org/wiki/CAD
Zkrácená verze článku z Wikipedia.org se zabývá základními pojmy z oblasti technického kreslení a elektrotechnických schémat. Článek je doplněn slovníčkem použité terminologie a českým překladem.


http://www.wikipedia.org