Přehled aktuálně dostupných zdrojů pro daný předmět v různých kategoriích
Text i obrazová část učebnice obsahují zásady a pravidla kreslení ve strojírenství a příbuzných oborech. Pořadí i zpracování kapitol odpovídá učební osnově předmětu Technické kreslení pro střední průmyslové školy.Úvod je věnován orientaci čtenáře v uspořádání národních i mezinárodních norem EN a ISO s ohledem na jejich aplikaci při vytváření technické dokumentace.


Internetové stránky - http://www.dobryskolak.cz/produkt/technicke-kresleni-a-deskriptivni-geometrie-pro-skolu-a-praxi-11120005/
Kniha určená každému, kdo přichází v elektronice do styku s výkresovou dokumentací včetně schémat.


www.montanex.cz
Kniha podává základy technického kreslení ve strojírenství. Je zpracována tak, aby umožnila čtenářům získání trvalých vědomostí, dovedností a prostorové představivosti potřebné pro zobrazování strojních součástí, pro zhotovování výrobních podkladů a čtení výrobních výkresů.


SCIENTIA, spol. s r. o.
Studijní texty Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně


Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
Učebnice technického kreslení  seznamuje studenty se základy technického kreslení.


http://www.ben.cz