zkušenosti z práce s didaktickou technikou
Pro ukázku byl vybrán výkonový tranzistor provedení NPN. Pracuje v zapojení se společným emitorem, které je nejčastější. Video ukazuje průběh jedné z křivek v síti výstupních – nejdůležitějších charakteristik.


Vlastní video
Rozbor měření fázového posunu dvou napěťových signálů na osciloskopu. Praktická ukázka při měření RC členů.


Elektrotechnická měření, Bohumír Kleskeň, SNTL, Praha 1976
Měřící přístroje se musí v pravidelných časových intervalech kontrolovat.


Elektrotechnická měření, Nakladatelství BEN - technická literatura, Praha 2003
Ověření 1. Kirchhoffova zákona měřením v jednoduchém elektrickém obvodu. Videosoubor ve formátu Flash (*.flv)


Praktická ukázka ověření platnosti Ohmova zákona v elektrickém obvodu měřením elektrického napětí, elektrického proudu a výpočtem elektrického odporu.
Videosoubor ve formátu Flash Video Film (*.flv).