Aktuality a zajímavosti pro jednotlivé tématické celky předmětu.
Multimetr je kombinace digitálního multimetru a jednoduchého digitálního osciloskopu. Velmi přesný a praktický přístroj pro měření základních elektrotechnických veličin.


http://shop.fkt.cz/graficke-multimetry/
Seznámení s termokamerou FLUKE Ti25, kterou využívá firma DOT Controls a. s. při své činnosti.
Popis technických parametrů kamery a ukázky pořízených snímků.


www.termokamery.cz
www.fluke.cz
Pro uchování a velmi přesnou reprodukci jednotky fyzikální veličiny se používají etalony.


www.bimp.org
www.cmi.cz
Elektrotechnická měření, Technická literatura BEN
6. 9. 2010 vyšlo první číslo nového odborného časopisu pro vývoj a výrobu v oboru elektroniky.


www.dps-az.cz
Nový bezdotykový teploměr t845 je vhodný pro měření povrchové teploty malých ploch jako jsou např. elektronické součástky. Dále se používá pro zjišťování teplotních problémů u zařízení, která jsou pod napětím jako např. baterie, transformátory, stykače, relé, pojistky, připojovací svorky atd.


http://merime.cz/product/t845-bezdotykovy-teplomer
Seznámení s měřením vyrobené elektrické energie u fotovoltaických elektráren při dodávkách do elektrické rozvodné sítě.


Vlastní fotografie fotovoltaické elektrárny v Kunovicích.
Nové měřící přístroje firmy Agilent Technologies. Digitální multimetry, LCR metry


www.htest.cz
Měřící transformátory proudu pro sítě vysokého napětí vyráběné firmou KPB Intra spol. s r.o., Bučovice


Firemní materiály KPB Intra spol. s r.o., Bučovice
Měřící transformátory proudu pro nízké napětí vyráběné firmou MT Měřící transformátory spol. s r.o., Brno


Firemní materiály MT Měřící transformátory spol. s r.o., Brno