Zejména vypracované autorem (redaktorem) předmětu pro hlavní bloky učiva – texty, prezentace, tabulky, e-learning, testy,..
Seznámení se způsobem měření útlumu u optických tras.


Optická vlákna a telekomunikace, Ing. Stanislav Strnad, Elcom Edukation s.r.o.
Seznámení s usměrňováním střídavého napětí na stejnosměrné napětí. Měření na jednofázovém dvoucestném můstkovém usměrňovači.


Elektronika , Jan Maťátko,
Seznámení s osciloskopickými sondami, s jejich principem a využítím.


www.osciloskopy.com
Manuál osciloskopu GWINSTEK GOS-635G
Seznámení s měřícími generátory, s jejich rozdělením, principem a použitím při měření.


Elektronické měřící přístroje, V. Matyáš, SNTL, Praha 1981
U analogových měřících přístrojů se využívá různých principů měřícího ústrojí.


Elektrotechnická měření, BEN
Seznámení s dvoukanálovými osciloskopy, s jejich rozdělením, principem, vlastnostmi a možností využivání.


www.osciloskopy.com
Charakteristika elektronických měřících přístrojů, jejich rozdělení, příklady a využití


Elektrotechnická měření, Bohumír Kleskeň
DPS plošné spoje od A do Z, odborný elektrotechnický časopis
Kvalitu a přesnost analogových měřících přístrojů určuje jejich definovaná třída přesnosti.


Elektrotechnická měření
Při měření se snažíme co nejpřesněji určit měřenou veličinu. Každé měření je však zatíženo určitou chybou. Pro přesnost měření je důležité stanovení chyb, které při měření nastanou.


Elektrotechnická měření, Technická literatura BEN
Můstkové metody patří mezi velmi přesné metody měření elektrického odporu. Seznámení s principem můstkové metody a s různými typy můstků pro měření elektrického odporu.


Přesné měření činného výkonu jednofázového střídavého proudu pomocí wattmetru.


Elektrotechnická měření, BEN
Základní informace o měření eletrického proudu. Použití ampérmetrů.


Nakladatelství BEN, Elektrotechnická měření
Způsoby změny rozsahu u ampérmetrů. Bočník, přepínání části proudové cívky, změna počtu závitů měřící cívky, měřící transformátor proudu.