Přehled aktuálně dostupných zdrojů pro daný předmět v různých kategoriích
Kniha seznamuje s problematikou měření optických vláken, kabelů a optických tras.


MIKROKOM a.s., Praha
Kniha o osciloskopech  a jejich použití.


www.ben.cz
Kniha obsahuje základní informace o elektronických měřicích přístrojích, o jejich činnosti a použití. Vysvětluje základní metody zkoušení a měření elektronických součástek a elektronických obvodů.


Učebnice určená pro výuku předmětu Elektrotechnická měření ve 3. ročníku na středních odborných školách s elektrotechnickým zaměřením.


www.ben.cz
Kniha určená pro studenty středních odborných škol s elektrotechnickým zaměřením k seznámení se základní problematikou elektrotechnických měřicích přístrojů a jejich použití.


www.ben.cz