Základní terminologie a slovní obraty s využitím článků z internetových zdrojů.
Ověřte si svoje znalosti doplněním chybějících slov do textu.


Článek z webu HowStuffWorks popisující jednoduchou formou funkci pamětí ROM a RAM mikroprocesoru. Článek je doplněn slovníčkem základních pojmů a českým překladem.


http://computer.howstuffworks.com/microprocessor3.htm
Článek z britského webu ze seriálu Microprocessor Tutorial vysvětluje hlavní části a funkce CPU. Je doplněn slovníčkem použitých termínů a českým překladem článku.


Microprocessor Tutorial
http://www.eastaughs.fsnet.co.uk/cpu/