Zejména vypracované autorem (redaktorem) předmětu pro hlavní bloky učiva – texty, prezentace, tabulky, e-learning, testy,..

Řízení krokového motoru v prostředí Arduino

Řízení krokového motoru v prostředí ArduinoKrokový motor je stejnosměrný motor, který není řízen stálým proudem, ale impulzy. Díky speciální konstrukci jsou krokové motory řízeny s vysokou přesností bez jakékoliv zpětné vazby. Princip spočívá v tom, že cívky statoru jsou spínány v takovém pořadí, že postupně vytvářejí točivé magnetické pole, které způsobuje otáčení rotoru. Každému řídícímu impulzu odpovídá určitý krok otočení hřídele.


Elektronické součástky jsou základními prvky elektronických obvodů. Jejich vzájemným propojením vzniká elektrický obvod, který je napájen ze zdroje elektrické energie.

Elektrotechnické obvody obsahují řadů prvků, které mohou být aktivní nebo pasivní. Mezi základní pasivní prvky patří rezistor, kondenzátor a cívka.

V této galerii najdete podrobnější popis jednotlivých desek soupravy Optimum firmy ASIX a řešení jednoduchých praktických úloh.


technické údaje mikrokontroléru PIC16F84
PIC Krok za krokem - příručka pro výuku programování s Microchip PIC
materiály ze školení firmy ASIX
http://www.asix.cz/

Základní informace o procesorech.

Základní informace o mikroprocesorech

Seznámení se základními typy mikrořadičů vyráběných společností ATMEL.


Atmel Corporation – http://www.atmel.com/
Wikipedia – http://www.wikipedia.org/
Praktické příklady doplňují Základní kurz a Základní kurz programování jednočipových mikropočítačů praktickými ukázkami jak po stránce hardwarové, tak po stránce příkladů tvorby programů.


INTEL: Produktový katalog 8048AH/8035AHL/8049AH/8039AHL/8050AH/8040AHL
Ing. Vojtěch Mužík a kol. : Uživatelská příručka mikropočítačů řady 48, ČSVTS 1985 Svazek 12, Díl 1
Ing. Vojtěch Mužík a kol. : Příručka programování mikropočítačů řady 48, ČSVTS 1985 Svazek 12, Díl 2
Ing. Karel Chramosil, Ing. Petr Mudra: Mikropočítač MP 35, Amatérské rádio A9/90
Ing. Michal Černoch a kol.: Mikropočítač 8048, Sdělovací technika 8/83
Tento text seznamuje se základy programování jedněch z prvních hromadně používaných jednočipových mikrokontrolerů, které se svými vlastnostmi staly vzorem pro většinu svých nástupců. Instrukční sada používaná v jednočipových mikropočítačích řady 8048 tvoří základ pro seznámení se s problematikou programování jednočipových mikropočítačů.


INTEL: Produktový katalog 8048AH/8035AHL/8049AH/8039AHL/8050AH/8040AHL
Ing. Vojtěch Mužík a kol. : Uživatelská příručka mikropočítačů řady 48, ČSVTS 1985 Svazek 12, Díl 1
Ing. Vojtěch Mužík a kol. : Příručka programování mikropočítačů řady 48, ČSVTS 1985 Svazek 12, Díl 2
Ing. Karel Chramosil, Ing. Petr Mudra: Mikropočítač MP 35, Amatérské rádio A9/90
Ing. Michal Černoch a kol.: Mikropočítač 8048, Sdělovací technika 8/83
Článek seznamuje s charakeristikou a vlastnostmi jedněch z prvních hromadně používaných jednočipových mikrokontrolerů, které si pro svou jednoduchost, nízkou cenu a spolehlivost získaly oblibu ve všech odvětvích hospodářství. Jednočipové mikropočítače řady 8048 se hromadně využívají doposud, přestože výrobu těchto jednočipových mikropočítačů rozběhla firma Intel před více než 30 lety.


INTEL: Produktový katalog 8048AH/8035AHL/8049AH/8039AHL/8050AH/8040AHL
Ing. Vojtěch Mužík a kol. : Uživatelská příručka mikropočítačů řady 48, ČSVTS 1985 Svazek 12, Díl 1
Ing. Vojtěch Mužík a kol. : Příručka programování mikropočítačů řady 48, ČSVTS 1985 Svazek 12, Díl 2
Ing. Karel Chramosil, Ing. Petr Mudra: Mikropočítač MP 35, Amatérské rádio A9/90
Ing. Michal Černoch a kol.: Mikropočítač 8048, Sdělovací technika 8/83
Krátká prezentace je úvodem do funkce paměťových čipů.


Häberle a kol.: Průmyslová elektronika a informační technologie, Europa Sobotáles cz
http://en.wikipedia.org/wiki/RAM
Provádění instrukcí je základním úkolem mikroprocesoru. Podívejme se podrobněji na jednotlivé fáze této činnosti.


microprocessor tutorial: http://www.eastaughs.fsnet.co.uk/cpu/execution-index.htm
Článek How Microprocessors Work z webu HowStuffWorks názorné vysvětluje funkci jednoduchého mikroprocesoru včetně postupu provádění instrukcí. Česká verze článku může usnadnit pochopení této látky při výuce.


Brain, Marshall.  "How Microprocessors Work"  01 April 2000.  HowStuffWorks.com. <http://computer.howstuffworks.com/microprocessor.htm> 
PIC16F84 z produkce firmy Microchip je jedním z  nejpopulárnějších mikrokontrolérů. Patří do střední třídy a díky nízké ceně a dobrým vlastnostem jej najdeme v řadě aplikací. Není divu, že se využívá i ve stavebnicích pro vzdělávací účely.


Hrbáček: Komunikace mikrokontroléru s okolím 1,
PIC16F84 překlad dokumentace (VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí),
školící materiály firmy ASIX,
datasheet PIC16F84,
Jiří Chytil: Programujeme PIC16F84 http://elektronika.ezin.cz,
Michael A. Covington: PIC Assembly Language for the Complete beginners.
Názorný postup výroby procesoru s využitím grafiky stejnojmenného článku z CHIP 02/2010.


článek Jak vzniká procesor - CHIP 02/2010
Mikrokontroléry jsou obvody, které na jednom čipu obsahují kompletní mikropočítač. S minimalizovanou cenou a spotřebou mají velké uplatnění v oblasti monitorování a řízení různých procesů.


http://www.microchip.com,
materiály ze školení firmy ASIX
Test na ověření znalostí mikroprocesorové techniky.


Chlubný