zkušenosti z práce s didaktickou technikou
Z  řady točivých strojů byl vybrán asynchronní jednofázový motor. Důvodem je časté využití i relativní nenáročnost základních měření. Použit je také modul brzdy s vířivými proudy, který slouží k simulaci zatížení.


Demonstrační souprava elektrických točivých strojů firmy Barth- popis modulů a měřících úloh.